top of page

מדדים חיוניים להצלחה

הדופק של הארגון נמצא במדדים העסקיים אשר משקפים את בריאות המחלקה / החברה.

כפי שבדיקת דם מציגה לנו את בריאותו של אדם כך גם מדדים עסקיים שנבחרו בקפידה המוצגים במערכת  ה BI יעניקו לכם את היכולת להיות בבקרה ובשליטה.

בנוסף למדדים העסקיים הכלליים, ניתן להשתמש במדדים נוספים המתמקדים בתחומים ספציפיים בעסק. 

מדדים פיננסים:
הכנסות: סכום הכסף שמתקבל ממכירת מוצרים או שירותים.
הוצאות: סכום הכסף שנוצר מהוצאות לצורך העסק.
רווח: ההפרש בין הכנסות להוצאות.
תזרים מזומנים: הסכום הכולל של הכסף שנכנס או יצא מהעסק בתקופת זמן נתונה.

מדדי שיווק ומכירות:
ערך לקוח: הערך החיובי של כל לקוח והיכולת לגייס ולשמור על לקוחות קיימים.
מחיר ליד לפי ערוץ: המחיר שנדרש לשיגור ליד חדש בעקבות פעולות שיווק בערוצים שונים.
שיעורי המרה: היחס בין מספר הלידים למספר הלקוחות שמתמידים בהתאם.

מדדי שירות לקוחות:

 זמן חזרה ללקוח: הזמן המרבי שנדרש כדי לענות על בקשה או תלונה של לקוח.
זמן שיחה: הזמן הממוצע שנדרש בכל שיחה טלפונית עם לקוח.
שביעות רצון: ההנאה או ההתמכרות של הלקוח מהשירות או המוצר שהוא קיבל.

השימוש במדדים אלו, יחד עם מערכות BI מתקדמות, יסייעו לעסק לזהות את נקודות החולשה והעוצמה שלו, ולקבל החלטות מבוססות על נתונים מדויקים ועדכניים.

סנכרון בזמן אמת

הסנכרון בזמן אמת בין מערכות המידע השונות בארגון הוא חיוני להצלחה וליעילות עסקית מוגברת.

מערכת ה-BI המתקדמת שלנו מאפשרת סנכרון מתמשך ובזמן אמת עם מערכות המידע האחרות בארגון, כגון מערכות ERP ו-CRM.

הדשבורד המתקדם שלנו מאפשר לך לחבר את כל המדדים החשובים ממגוון המערכות בארגון ולהציגם בצורה מרוכזת וברורה. בכך, ניתן לך כמנהל או כחברת צוות לקבל תמונה מלאה ועדכנית של בריאות העסק ולקבל החלטות מבוססות על מידע עדכני.

הסנכרון בזמן אמת מבטיח שאין אובדן מידע או תקלות בהעברת המידע בין המערכות השונות, מה שמקנה לך שליטה מלאה ואמינות בנתונים. בנוסף, היכולת לצפות במדדים החשובים בזמן אמת חוסכת לך זמן יקר ומאפשרת לך להגיב מיד לשינויים בשוק ובסביבה העסקית, מה שיכול להביא לחסכון משמעותי של כסף ולשיפור הביצועים העסקיים בארגון.

לסיכום, הדשבורד שלנו מספק לך כלי עזר יעיל ומתקדם שמסנכרן בזמן אמת את מערכות המידע השונות בארגון, מאפשר לך לצפות במדדים החשובים ולקבל החלטות מבוססות על מידע מדויק ועדכני, ובכך מקנה לך יתרון תחרותי מובהק ומקדם ליעילות ולהתקדמות עסקית מרבית.

bottom of page